URLЗа центъраR&Dтест1тест2КурсовеНовиниПартньориЕкипКонтактиIRT labОборудванеВъзможностиГалерияMG labPADSMACATIAВъзможностиГалерияIMI labDOORSRAPSODYQMВъзможностиГалерия
Център за високотехнологични решения в електрониката

За центъра

Презентация на IMIПрезентация на Menthor GraphicsСлово на Ректора при откриванетоОткриване

През 2015г. с решение на АС при ТУ-София се разкрива НИЛ „Център за високотехнологични решения в електрониката (HTSE Center)“

Създаването на HTSE Center е резултат от реално партньорство и интеграция между образователна институция, фирми и научно-изследователски програми.

Центърът се състои от три лаборатории:

- „Термографски безразрушителни изследвания“, създадена в резултат на изпълнението на три научно-изследователски проекта към ФНИ и дарение от фирма KEIT през 2013г;

- „Ментор Графикс лаборатория за автоматизирано проектиране на електронни системи“, дарение от Mentor Graphics (USA), EDMD Solutions и Haycad Infotech;

- „Лаборатория за софтуерен развой в автомобилната индустрия, Интегрейтид  Микро-Електроникс“, дарение от Integrated Microelectrinics Inc. Integrated.