URLЗа центъраR&Dтест1тест2КурсовеНовиниПартньориЕкипКонтактиIRT labОборудванеВъзможностиГалерияMG labPADSMACATIAВъзможностиГалерияIMI labDOORSRAPSODYQMВъзможностиГалерия
Център за високотехнологични решения в електрониката

QM

IBM® Rational® Quality Manager  е решение за осигуряване на софтуера, поддържащо практически всички платформи и типове тестване. Програмният продукт осигурява удобно съвместно използване на данните в работни групи, поддържа автоматизация за съкръщаване на сроковете за изпълнение на проектите и позволява създаването на отчети в хода на работата за вземането на по-обосновани решения.

IBM® Rational® Quality Manager е построен на базата на технологиите  Java и Web 2.0, затова съвместната работа се осъществява с помощта на браузер.

За ръчно създаване на тестове е достъпен многофункционален текстов редактор, с който могат да се описват етапите на тестване както с помощта на текст, така и с помощта на изображение. Ускоряването на тестването в ръчен режим се извършва със средствата на форматиране на текста, вградени изображения и автоматизация на въвеждането и проверката на данните за по-точно определяне и изпълнение на тестовете.

IBM® Rational® Quality Manager автоматично избира минималния брой тестове, необходими за покритие на зададено ниво. Тест инженерите могат да оптимизират покритието на конфигурацията, с помощта на времеви и ресурсни ограничения.

IBM® Rational® Quality Manager поддържа възможности за управление на версиите и проследяване на целия жизнен цикъл на проектите от формирането на изискванията и тестването до откриване и отстраняване на дефектите.

IBM® Rational® Quality Manager е съвременно средство за управление на тестването, построено  на базата на Jazz.  Базиран е на съвременните понятия в областта на тестването: определяне на изискванията за  тестване, разработка на планове и сценарии за тестване, стартиране на тестове в определен ред на следване, контрол на резултатите и формиране на запитване и отстраняване на забелязани грешки.