URLЗа центъраR&Dтест1тест2КурсовеНовиниПартньориЕкипКонтактиIRT labОборудванеВъзможностиГалерияMG labPADSMACATIAВъзможностиГалерияIMI labDOORSRAPSODYQMВъзможностиГалерия
Център за високотехнологични решения в електрониката

Оборудване за инфрачервена термография

Високотемпературна титанова плочаОборудване за lock-in термографияОборудванеFLIR SC640Обектив 50 µm

Лабораторията разполага със съвременно оборудване за пасивна и активна инфрачервена термография:

Извършването на термографските измервания се подпомага от следните софтуерни продукти:

TermaCam Researcher Pro - създаден, за да анализира прецизно топлинни характеристики. Предлага надеждно цифрово съхранение в реално време , измерване и анализ. Програмата извлича в цифров вид статични инфрачервени изображения, също така и цифрови видео последователности, високоскоростни динамични събития и данни директно от ThermaCAM инфрачервени камери, което позволява по-задълбочен анализ на термовизионните събития.

FLIR Reporter Pro - мощна програма за създаване на пълни или по специален избор, лесни за тълкуване професионални отчети от проверката на всички инфрачервени носители на информация - инфрачервени и визуални образи, температурни измервания и текстови бележки .

ThermoVision SDK - ActiveX компонент, който дава на Windows Visual Basic отлично средство за контрол на достъп и манипулиране с данните с изображения от FLIR инфрачервени камери.С SDK се ускорява програмирането на приложения с FLIR Systems инфрачервени камери и позволява да се използват напълно възможностите, които съвременните инфрачервени камери предоставят.

ThermoVision LabVIEW - набор от т.нар. виртуални инструменти, свързани с камери, поддържащи аларми, функционални измервания и входно-изходна функционалност. Може също така да се генерират достоверни температурни изображения от изображенията получени чрез LabVIEW.

Ir-NDT Base software - изграден е на модулен принцип и поддържа всички познати техники за активна термография: Lockin, Lockin-Online, преходна, импулсна, вибро-термография, TSA. Предоставя възможност за експортиране на данните от измерването в MatLab и Excel базиран генератор за отчети.

Собствен софтуер - собствено разработен софтуер в средата на MathLab и ENVI за специализирана обработка на единични и на последователности от термограми.